واحدهای شیرین سازی آب، سیستم های انتقال و توزیع آب

10 / 10
از 1 کاربر

آب

 

معرفی

 

منظور از شیرین‌سازی آب حذف و یا کاهش نمک و مواد معدنی از آب‌شور است به‌طوری‌که برای مصارفی چون کشاورزی، آب شرب و ... مناسب گردد.

سیستم­های آب‌شیرین‌کن­ به دو گروه اصلی حرارتی و غشائی  تفکیک می‌شوند. در میان روش­های موجود حرارتی، دو روش Multi Stage Flash distillation) MSF) وMultiple Effect Distillation) MED) که در آن‌ها از مخازنی با فشارهای متفاوت جهت تبخیر آب استفاده می­شود و در میان روش­های غشائی، روش اسمز معکوس (RO) نسبت به دیگر روش­ها رایج‌تر هستند. در سال 2014 ظرفیت جهانی آب‌شیرین‌کن‌های نصب‌شده 81m3/day میلیون بوده است که از این ظرفیت حدود %68 را سیستم­های غشائی، %30 را سیستم­های حرارتی و %2را دیگر روش­ها، تشکیل می­داده‌اند.

 

به منظور انتقال آب از منابع به مصرف کننده‌ها از سیستم‌های انتقال و توزیع آب استفاده می‌شود. دو تقسیم‌بندی اصلی برای سیستم‌های توزیع آب بر اساس نحوه لوله‌گذاری و سیستم تأمین فشار انجام می‌پذیرد.

بر اساس لوله‌گذاری، سیستم‌های انتقال آب به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

 شبکه شاخه‌ای: این شبکه ساده‌ترین نوع شبکه را تشکیل می‌دهد و جریان آب از لوله اصلی به لوله‌های فرعی است. محاسبات این شبکه‌ ساده است ولی عیب اصلی آن‌، این است که هنگام شکسته‌ شدن قطعه لوله‌ای همه بخش‌های فرعی متصل به آن بی‌آب می‌مانند.

شبکه حلقه‌ای: این شبکه از یک حلقه اصلی و حلقه‌های درونی تشکیل یافته است و آب از حلقه اصلی به حلقه‌های درونی وارد گردیده و برای مصرف‌کننده‌ها توزیع می‌شود. این نوع از شبکه عیب‌های شبکه‌ شاخه‌ای را ندارد ولی هزینه ساخت آن بیشتر و محاسبه آن به علت مشخص نبودن جهت جریان لوله‌ها دشوارتر است.

 شبکه‌ مختلط: در این شبکه از الگوی هر دو شبکه حلقه‌ای و شاخه‌ای استفاده می‌شود.

بر اساس سیستم تأمین فشار، سیستم‌های توزیع آب به انواع ثقلی و همراه با پمپاژ تقسیم می‌شوند.

 

 

خدمات قابل ارائه در زمینه شیرین سازی و انتقال آب

  • تولید آب شیرین به روش‌های حرارتی:

(MSF (Multi-Stage Flash Desalination)، MED (Multi Effect Distillation Process و

  (MED-TVC (Multi Effect Distillation Thermal Vapor Compression Process

  • تولید آب شیرین به روش الکتریکی:  (RO (Reverse osmosis
  • کلیه خدمات مهندسی در مورد سیستم‌های بهینه انتقال و توزیع آب
  • پایش، مانیتورینگ و کنترل پارامترهای واحدهای آب و پساب توسط اتوماسیون صنعتی

      (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

سمینارها و همایش ها

COP 21

Paris_COP21

آمار